Triển vọng từ Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

Triển vọng từ Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 05/07/2021 03:41 PM

  Nhằm tiếp tục định hướng, triển khai Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh để đưa du lịch Hậu Giang phát triển hơn nữa trong thời gian tới, vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch số 74/KH-UBND về quảng bá, xúc tiến du lịch Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này gắn liền với Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

  Nội dung chính của Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 chú trọng xây dựng và phát triển truyền thông số, ứng dụng các phần mềm du lịch thông minh; Tạo dựng và phát triển hình ảnh du lịch Hậu Giang, nhất quán sử dụng biểu tượng đặc trưng “Bé Khóm”, logo, bộ nhận diện hình ảnh Hậu Giang ở từng nhóm ngành; từng bước xây dựng khẩu hiệu riêng cho từng ngành nói chung, du lịch nói riêng; xây dựng tài nguyên truyền thông cho du lịch, đồng nhất với hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch. Cùng với đó, là việc bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch của tỉnh, việc tổ chức và tham gia nhiều hoạt động, sự kiện quảng bá, giới thiệu du lịch trong và ngoài tỉnh, việc liên kết hợp tác phát triển, kêu gọi đầu tư và thu hút khách du lịch trong thời gian tới... 

  Đây là cơ sở, là tiền đề để ngành du lịch của tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến du lịch đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của du lịch tỉnh Hậu Giang trong những năm tiếp theo.

   

  (Đính kèm Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021) (file đính kèm tại đây).

  Bài: Ng.Ánh