Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí
Ngày đăng: 04/07/2022 05:07 PM

    Hội thi ẩm thực Hương sắc Hậu Giang lần thứ II - năm 2022 và Hội thi bánh dân gian tỉnh Hậu Giang lần thứ III - Năm 2022, đồng thời xác lập hai kỷ lục Việt Nam: 100 món ăn chế biến từ Cá Thát Lát và 100 món ăn chế biến từ Khóm: File PDF

     

    Tuần lễ thúc đẩy Chuyển đổi số phát triển kinh tế Vùng - Hậu Giang 2022: File PDF