Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch
Ngày đăng: 04/10/2021 10:01 AM

  Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang.

  Địa chỉ: số 2, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Các cơ quan có tính chất Đặc thù cấp Tỉnh, tầng 1)

  Tel: (0293) 6.27.00.87 – (0293) 3.60.56.78 – Hotline (0293) 6.27.00.97

  Email: xtdl.haugiang@gmail.com – Website: haugiangtourism.vn

  Chuyên viên hỗ trợ: Bích Ngân, số điện thoại: 0948.778.028

  Đính kèm văn bản thông báo: Tại đây.