Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Quảng Trị

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Quảng Trị
Ngày đăng: 10/06/2021 09:02 AM

    Với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Trị, đưa hình ảnh Du lịch Quảng Trị theo hướng chuyên nghiệp, ấn tượng trên các sản phẩm du lịch và trên các phương tiện thông tin truyền thông, hấp dẫn du khách và nhà đầu tư. Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch và Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Quảng Trị. 

    Nhằm để  hỗ trợ cho tỉnh bạn phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Quảng Trị, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đăng ký dự thi, gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị - Thường trực Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu Du lịch tỉnh Quảng Trị”. Địa chỉ: số 1A, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0233.3853.684. Email: sodulichquangtri@gmail.com.

    Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 27/5/2021 đến hết ngày 30/8/2021 (tính theo dấu bưu điện).

    Mọi thông tin chi tiết và nội dung thể lệ cuộc thi, đề nghị Quý đơn vị, cá nhân tham khảo tại tập tin đính kèm (file đính kèm tại đây).

    Tin: PTQ