Lễ Hội Của Đồng Bào Khmer

Lễ Hội Của Đồng Bào Khmer
Ngày đăng: 26/04/2021 09:35 AM

     

    Đua ghe ngo ở tp.Vị Thanh

    Nổi bật nhất trong các hoạt động tín ngưỡng của đồng bào Khmer là lễ hội, trong đó đáng chú ý nhất là Tết Chôl Chnăm Thmây, (Trung tuần tháng 4 Dương lịch), Lễ Ok – om – bok (15/10 Âm lịch) và Sen Đolta (từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 01 tháng 9 Âm lịch) hàng năm. Với những nét đặc trưng riêng biệt, sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội của mình, đồng bào khmer ở Hậu Giang đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của tỉnh.