Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài quảng bá, xúc tiến du lịch

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài quảng bá, xúc tiến du lịch
Ngày đăng: 29/10/2021 04:22 PM

  Nhằm thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, sáng ngày 28/10/2021 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hà Nội tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài quảng bá, xúc tiến du lịch, bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid – 19.

  Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi Lễ khai giảng. Ảnh: Đại Phúc.

  Lễ khai giảng có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Ông Tô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang; PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo, Thạc sĩ Phan Kim Sơn, Biên tập viên tạp chí Thế giới hội nhập, giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cùng 150 học viên là chuyên viên phụ trách viết tin bài tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo, Chuyên viên phụ trách du lịch tại Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

  Ông Tô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi Lễ khai giảng. Ảnh: Đại Phúc.

  Lớp học này nhằm giúp trang bị cho học viên trao dồi, nâng cao các kỹ năng trong công tác viết tin bài quảng bá, xúc tiến du lịch, nội dung khóa học bao gồm 6 chuyên đề cơ bản: Kỹ năng khai thác, tìm kiếm, phân tích, kiểm định thông tin; Kỹ năng đưa tin, bài du lịch; Kỹ năng tổ chức, thực hiện một bài du lịch sâu: Kể chuyện bằng hình ảnh, giải trình số liệu bằng đồ họa…; Kỹ năng chụp ảnh, lựa chọn ảnh chủ đề du lịch; Kỹ năng biên tập tin bài du lịch; Thực hành viết tin và chụp ảnh cơ bản. Kết thúc chương trình giảng dạy, tất cả học viên tham dự đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

  Hình ảnh tại 01 buổi học. Ảnh: Đại Phúc.

  Bài: Ngọc Giàu