Khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch
Ngày đăng: 15/10/2021 10:48 AM

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, sáng ngày 14/10/2021, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch phối hợp cùng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai giảng lớp học tại điểm cầu Trung tâm TTXTDL. Ảnh: Đại Phúc.

  Tham dự Lễ khai giảng có Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Bà Nguyễn Minh Thơ, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, Ông Đinh Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng khoa Lữ hành – Hướng dẫn, cùng hơn 80 học viên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

  Ảnh chụp màn hình lớp học trên Google Meet.

  Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 14 - 16/10/2021) tập trung vào 03 chuyên đề với thời lượng 30 tiết theo chương trình do Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ xây dựng, với các nội dung: (1) Các kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch (Hoạch định điểm đến; quá trình phát triển điểm đến; sản phẩm và dịch vụ điểm đến; phát triển và kiểm soát sản phẩm du lịch bền vững tại điểm đến), (2) Luật du lịch (Những nội dung cơ bản của Luật du lịch 2017; những điểm mới của Luật du lịch 2017) và (3) Hệ thống văn bản pháp luật mới và định hướng sản phẩm du lịch (Các hệ thống văn bản pháp luật mới; Xu hướng sản phẩm du lịch trong tình hình mới và xây dựng chuỗi giá trị trong du lịch).

  Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch phải chuyển đổi hình thức học từ trực tiếp sang trực tuyến trên ứng dụng Google Meet để phù hợp với tình hình mới, thể hiện được tính chủ động, sáng tạo trong công việc đảm bảo mục đích trang bị kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho lãnh đạo, chuyên viên, viên chức đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành từ đó tạo nên sự chuyển biến tích cực, chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực.

  Phát biểu chỉ đạo lớp học, Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, việc mở lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trong giai đoạn “bình thường mới” hiện nay là hết sức cần thiết, với yêu cầu lớp học phải được diễn ra nghiêm túc, đặc biệt đây là lớp học trực tuyến nên giảng viên và học viên phải có sự tương tác thường xuyên, học viên cần tự giác, chủ động nghiên cứu, tiếp thu tốt kiến thức được truyền đạt, hy vọng sau khóa học đội ngũ cán bộ, quản lý du lịch của mỗi địa phương sẽ có cách nhìn nhận, vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn đưa du lịch Hậu Giang chuyển mình, phát triển hơn trong thời gian tới.

  Bài: Bích Ngân