Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày đăng: 15/07/2021 08:46 AM

  Ngày 14/7/2021, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2021 với 50 điểm cầu của các tỉnh, thành trong cả nước.

  Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang. Ảnh: Lê Dũng.

  Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Lê Công Khanh - Giám đốc, các đồng chí là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng tham dự.

  Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên tất cả các lĩnh vực của Ngành theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận, tư duy quản lý với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt và đạt được một số kết quả nổi bật.

  Các điểm cầu đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Công bố chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2020 do Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trình bày; Nghị quyết Ban Cán sự Đảng Bộ về công tác cán bộ do Thứ trưởng Tạ Quang Đông trình bày. Ngoài ra, hội nghị còn được nghe 04 tham luận được trình bày bởi các đơn vị trực thuộc Bộ.

  Trong đó, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm chú trọng, 6 tháng đầu năm 2021 đã có 23 di tích cấp quốc gia được xếp hạng, ghi danh 31 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, giữ gìn phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc; công tác xây dựng văn hóa cơ sở được quan tâm trong đó công tác xây dựng con người Việt Nam mà trọng tâm là đạo đức, lối sống tiếp tục được chú trọng ở các cấp, các ngành và địa phương. Công tác quản lý quyền tác giả được quan tâm, đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng...

  Công tác quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành được thực hiện nghiêm túc, đến nay cả nước có 2.193 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; chuyển đổi số về du lịch phát triển nhanh với việc truyền thông về hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng số; xây dựng bản đồ du lịch Việt Nam an toàn tích hợp và ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. Các địa phương và doanh nghiệp du lịch đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đến nay toàn quốc đã có 10.048 cơ sở lưu trú ở 63 tỉnh, thành phố đã kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 Quốc gia. 6 tháng đầu năm 2021, du lịch tiếp tục chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, ước số liệu du khách nội địa đạt 30,5 triệu người. Tổng thu từ du khách du lịch ước đạt 134.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ 2020...

  Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề công tác triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thích ứng trong tình hình dịch bệnh Covid-19; đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngành quản lý…

  Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề công tác triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thích ứng trong tình hình dịch bệnh Covid-19; đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngành quản lý…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành được giao tại các Nghị quyết của Trung ương; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao tinh thần gương mẫu, từng bước khẳng định vị thế của Ngành trong phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội của đất nước; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường khách du lịch nội địa và các thông điệp của Chính phủ để định hướng, kích cầu thị trường du lịch nội địa ngay sau dịch Covid-19 được kiểm soát, với phương châm: “Tích cực hành động – Khát vọng cống hiến”./.

  Bài: Bích Ngân