Dự Hội thảo trực tuyến góp ý Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Dự Hội thảo trực tuyến góp ý Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 24/02/2022 10:31 AM

  Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Dự tại điểm cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang có Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, phòng Quản lý Du lịch, phòng XDNSVH&GĐ, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố cùng dự.

  Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trang Nhã.

  Du lịch nông thôn trong xu thế chung phát triển của nhiều địa phương đang triển khai và đã cho thấy những hiệu quả trong thúc đẩy phát triển nông thôn, chuyển biến trong đời sống nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tại hội thảo, đại diện Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thông qua dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi nghe đại diện Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thông qua dự thảo, đại diện Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch đề xuất nội dung hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

  Đại diện Tổng cục Du lịch tán thành nội dung dự thảo Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và đề nghị đại diện Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình Covid-19 hiện nay. Ông cho rằng phát triển du lịch nông thôn trong thời kỳ Covid-19 lại là một cơ hội cho ngành du lịch phát triển bởi khách du lịch ngày càng có xu hướng đến với thiên nhiên, các điểm du lịch hoang sơ và tránh xa các điểm du lịch đông khách truyền thống. Đồng thời, khẳng định mối quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực du lịch nông thôn.

  Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Phát triển nông thôn kết luận Hội thảo, du lịch nông thôn trong xu thế chung phát triển của nhiều địa phương đang triển khai và đã cho thấy những hiệu quả trong thúc đẩy phát triển nông thôn, chuyển biến trong đời sống nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý hoàn toàn tự do, không có kinh  nghiệm. Điều đó cho thấy việc xây dựng Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là rất cần thiết. Để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn tới theo hướng bền vững, cần có các định hướng giải pháp phát triển du lịch nông thôn phải đảm bảo các nguyên tắc về tôn trọng văn hóa địa phương, chia sẻ lợi ích, đảm bảo phát triển bền vững và có trách nhiệm. Các mô hình phát triển du lịch nông thôn phải phù hợp với thực tế của từng vùng, từng địa phương.

  Trang Nhã