Di Tích Ủy Ban Liên Hợp Đình Chiến Nam Bộ

Di Tích Ủy Ban Liên Hợp Đình Chiến Nam Bộ
Ngày đăng: 26/04/2021 09:42 PM

    Di tích tọa lạc tại phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy. Đây là nơi đặt trụ sở của Ủy ban Liên hợp Đình chiến Nam bộ, là trung tâm của 2 điểm tập kết Cần Thơ và Cà Mau sau Hiệp định đình chiến năm 1954. Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 28 tháng 6 năm 1996.

    Di tích lịch sử Ủy ban Liên hợp Đình chiến Nam bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần củng cố niềm tin vào thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.