Di tích Khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu

Di tích Khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu
Ngày đăng: 26/04/2021 09:50 PM

    Khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu tọa lạc tại đường Hồ Xuân Hương, khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh. Đây là một “sản phẩm điển hình” của chính sách thực dân kiểu mới, được xây dựng một cách công phu, là công trình thí điểm cho kế hoạch bình định tại Miền nam Việt Nam của Mỹ. Ngày 02 tháng 8 năm 1997 Khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

    Ngày nay, Khu trù mật  Vị Thanh – Hỏa Lựu là điểm về nguồn của thế hệ trẻ và du khách gần xa đến tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng của ông cha ta trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.