Di tích chiến thắng Tầm Vu

Di tích chiến thắng Tầm Vu
Ngày đăng: 26/04/2021 09:55 PM

    Di tích Chiến thắng Tầm Vu thuộc xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Địa điểm Chiến thắng Tầm Vu là nơi diễn ra 4 trận đánh quan trọng trong lịch sử cách mạng địa phương những năm đầu chống thực dân Pháp xâm lược nước ta. Năm 1991, di tích này được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

    Đến thăm khu di tích, du khách sẽ được tìm hiểu về chiến thắng lịch sử Tầm Vu và chiêm ngắm tượng đài chiến thắng cao khoảng 10m, nổi bật lên giữa trời xanh, bên cạnh là hồ sen nở hoa rất đẹp.