Cuộc thi video clip quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 2022

Cuộc thi video clip quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 2022
Ngày đăng: 04/08/2022 02:43 PM

  Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 -2025; Sở Du lịch Bình Định tổ chức “Cuộc thi video Clip quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 2022” với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.

  Nhằm hỗ trợ công tác tuyền truyền cho Cuộc thi, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong cả nước tích cực hưởng ứng tham gia góp phần làm nên thành công Cuộc thi.

  Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 05/8 – 10/10/2022

  Địa điểm nhận tác phẩm:

  Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bình Định

  Địa chỉ: 187 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn, Bình Định

  Điện thoại: 02563818909 Di động: 0979314055 (Bà Lê Chi – Viên chức Phòng Xúc tiến Du lịch)

  Email: ttxtdulichbinhdinh@gmail.com

  Các tác giả tìm hiểu thông tin chi tiết về Cuộc thi tại: 

    Đính kèm thể lệ Cuộc thi tại đây.